Workshops en opleidingen

Onze leerfilosofie

Hoe werkt leren nu eigenlijk in het brein? Hoe beklijft het geleerde? Er zijn zes wetenschappelijke leerprincipes van de ’brainbased learning theory’ die aan de basis liggen van de workshops en trainingen.

1. Voel je goed tijdens de workshop!

Een mens leert het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog is (en ook niet te laag!) en als hij nieuwsgierig is.Veiligheid is voor deelnemers minstens zo belangrijk als de inhoud van de workshop.

Onze trainers zijn professionals die een veilige omgeving weten te creëren voor de deelnemers aan de workshop. Voorafgaand aan de workshop neemt de groep de tijd om afstand te nemen van hun dagelijkse werkzaamheden en kennis te maken met de trainer tijdens een gezamenlijke lunch, borrel- of koffie-half-uurtje.

2. Herhaal!

Mensen moeten actief aan de slag blijven met het geleerde gedurende de eerste zes weken, anders beklijft het geleerde niet. Oefening en herhaling baren kunst!

Onze workshops zijn pragmatisch. Na de workshop kunnen deelnemers direct aan de slag met het geleerde, hetzij in teamverband hetzij individueel. Daarnaast geeft een workshoptraject de mogelijkheid om na 6 weken verder met het geleerde aan de slag te gaan in een vervolgsessie met dezelfde trainer.

3. Consumeer niet, maar creëer!

Deelnemers dienen meerdere keren, op verschillende manieren met informatie aan de slag gaan.Deelnemers moeten zelf ontdekken, ervaringen uitwisselen, ordenen, relaties leggen en presentaties geven.

De kracht zit in de afwisseling. De workshops bevatten naast instructie door de trainer ook verschillende werkvormen om zelf met het thema aan de slag te gaan.

4. Stel realistische leerdoelen!

Focus en aandacht zijn noodzakelijk om te leren. Hoe kun je dat bereiken? Het werkt het beste als de deelnemer voor zichzelf zinvolle gewenste uitkomsten bepaalt. En die uitkomst moet zoveel mogelijk op zijn of haar eigen werkzaamheden gericht zijn. Een deelnemer houdt focus en aandacht ook na afloop van een training door actieplannen te formuleren. En die acties uit te voeren en te evalueren.

Tijdens het informatiegesprek bespreken we de leerdoelen en adviseren we over de mogelijkheden om na de workshop actief aan de slag te gaan met het onderwerp.

5. Hoor, zie, voel, ruik en proef!

Het geleerde is gemakkelijker ‘op te halen’ en beklijft beter als er tijdens de workshop een beroep wordt gedaan op verschillende zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken, proeven). Je hebt als het ware meerdere labels als ingang om informatie weer op te halen. Ook doe je hiermee recht aan verschillende individuele voorkeuren. Onze trainers! doen een beroep op de verschillende zintuigen van de deelnemers.

6. Bouw voort op bestaande kennis

Hoe meer je ‘weet wat je weet’, des te beter je kunt leren. Het is belangrijk om voorkennis te activeren zodat nieuwe kennis en ervaring er aan vast ‘geknoopt’ kan worden.

Een grondige intake vormt de basis van de workshop of training. We gaan altijd uit van het kennisniveau van de getrainde groep. De trainers sluiten aan op de reeds verworven kennis van de deelnemers.