MICRO-EXPRESSIES

Eéndaagse opleiding herkennen van micro-expressies

Datum: 15 Maart

Bel voor meer informatie naar: 085 06 07 801


Micro-expressies

Het leren herkennen van emoties en micro-expressies bij de gesprekspartner.

In deze trainingsdag concentreren we ons op het gezicht en zullen we kijken naar micro-expressies. Waar de eerste twee trainingsdagen vooral aandacht was voor de tekenen van bedrog in het lichaam zullen we nu voornamelijk kijken naar emoties en micro-expressies die zich in het gezicht afspelen.

Deze trainingsdag is wederom op basis van wetenschappelijk onderzoek en zal deelnemers leren de ware emoties en micro-expressies te zien in de gezichten van hun gesprekspartners. We kunnen deze emoties onder andere zien door te leren micro-expressies te zien.

Deze expressies zijn zelfs zichtbaar zonder dat de gesprekspartner spreekt. Deelnemers leren hoe waarneming in zijn werk gaat en dat deze wordt beïnvloed door perceptie en vooroordelen. Als de waarneming het onderbewuste in gaat laat zich dit zien als een micro-expressie in het gezicht.

Micro-expressies leren herkennen

We zullen deelnemers leren micro-expressies te zien en te herkennen. Hierdoor zijn zij na deze training in staat de ware emoties te zien die hun gesprekspartner heeft. We trainen deze door te starten met micro-expressies van 2 seconden. Op het laatst zullen deelnemers ook micro-expressies kunnen zien bij een snelheid van 0,1 seconde. Dit is de ware snelheid van een micro-expressie zoals deze ook in de praktijk voorkomt.

Het herkennen van emoties en micro-expressies is een zeer waardevolle vaardigheid waar deelnemers hun hele leven profijt van hebben voor zowel het zakelijke alsook hun privé leven.

Micro-expressies interpreteren

Doordat micro-expressies kunnen worden waargenomen kunnen deze worden geïnterpreteerd en op de juiste waarde worden ingeschat. Hiermee krijg je een schat van informatie. Je krijgt door het zien van de micro-expressies de ware boodschap van je gesprekspartner ongeacht wat erbij wordt verteld. Als je micro-expressies goed kunt interpreteren kun je ook eenvoudig bepalen of je gesprekspartner de waarheid spreekt.

Vraagtechnieken

In deze training krijgen deelnemers verschillende vraagtechnieken aangeleerd. Deze vraagtechnieken stellen de deelnemer in staat om op een professionele manier een interview te doen waarbij de informatie die ontvangen wordt compleet en betrouwbaar zal zijn.

Enkele voorbeelden van deze vraagtechnieken zijn: controle vragen, directe vragen, confronterende vragen, bij twijfel vragen, conclusie vragen en straf vragen.

Mensgericht handelen

We zullen ten alle tijden klantgericht c.q. mensgericht moeten blijven handelen. We dienen hiervoor goed om te kunnen gaan met klachten, beweringen en bezwaren. We zullen hiervoor technieken aanleren die het omgaan met bovenstaande zaken een stuk makkelijker maken. Hierdoor kom je klantvriendelijker over en voorkom je escalaties in het interview.

Blokkades in emoties

Tenslotte zullen we kijken naar blokkades in emoties. Hoe blokkeren mensen hun emoties en hoe kunnen we dit waarnemen. Wat moeten we vervolgens doen om hiermee om te gaan?

Leugenacademie certificaat

Er wordt deze training veel gewerkt met videomateriaal van bekende mensen. Het analyseren en kalibreren wordt hierdoor gemakkelijker. Deze training wordt afgesloten met een examen waarmee men het Leugenacademie certificaat kan behalen. In dit examen wordt getest hoe goed de deelnemer micro-expressies kan herkennen op de werkelijke snelheid.

De investering voor deze opleiding is € 695,- exclusief BTW en inclusief materialen en lunch.

Bel voor meer informatie meteen naar: 085 06 07 801

Of neem contact op via email : info@conflictinstituut.nl