Leugendetector en Polygraaf

Wat is een polygraaf of leugendetector

De polygraaftest of leugendetector is een apparaat dat verschillende lichamelijke reacties tegelijk kan meten, zoals een versnelde hartslag of toenemende transpiratie en huidgeleiding, bloeddruk en ademhaling.


Meer weten? Bel 0031 (0) 85 0607801


Deze functies veranderen als iemand onder druk staat, ofwel op bepaalde momenten stress heeft . Het idee is dat als je de functies meet bij normale vragen of bij vragen waarbij iemand ontmaskerd kan worden, een niet dader dezelfde metingen laat zien en een dader verschillen zal laten zien in metingen bij eerlijke en oneerlijke antwoorden.

Een een leugendetector of polygraaf (letterlijk vertaald: veelschrijver) schrijft metingen van lichaamsfuncties en de veranderingen daarin op.

Wie heeft de polygraaf ofwel leugendetector uitgevonden

De leugendetector of 'polygraph machine' werd in 1921 uitgevonden door een Amerikaanse politie-officier, John Larson. Die machine was gebaseerd op het idee dat de bloeddruk veranderde wanneer mensen niet de waarheid vertellen. Dat bleek later niet zo'n goed uitgangspunt en er werd steeds meer onderzoek gedaan, hetgeen resulteerde in de moderne leugendetector die we nu kennen.

Wat is een polygraaftest of leugendetectortest

De polygraaftest of leugendetectortest is een leugendetectie onderzoek waarbij de leugendetector of polygraaf als hulpmiddel wordt ingezet. Dat werkt alleen met een goed opgeleide polygrafist die weet wat hij doet. Je zult de persoon die getest wordt namelijk de juiste vragen moeten stellen, zodat je daadwerkelijk meet wat je wilt meten en de juiste reacties krijgt bij een antwoord en daar zit eigenlijk het echte werk. De leugendetector zelf is namelijk een dom ding. De leugendetector meet alleen maar de reactie op vragen en dus moet met name de vraag en de strategie kloppen.

Welke ondervragingstechniek wordt bij de leugendetector gebruikt

Tijdens een leugendetectietest met een polygraaf ofwel leugendetector wordt gebruik gemaakt van de controlevragen-techniek (CVT), welke werd ontwikkeld door John Reid. Er worden twee type vragen gesteld tijdens de ondervraging.

Delictgerelateerde vragen versus controlevragen

Een leugendetectietest is meestal gebaseerd op een procedure waarbij een mogelijke dader aan een interview wordt onderworpen of meerkeuzevragen moet beantwoorden. Daarbij worden delictgerealteerde vragen gesteld waarop een mogelijke dader het antwoord zou moeten weten. Bijvoorbeeld: "Was jij betrokken bij de overval op de bank" . Een dader weet dat, maar zal er over willen liegen hetgeen bepaalde metingen oplevert, maar een niet dader vertelt gewoon dat hij of zij niet betrokken was en zal geen belaste meetingen veroorzaken.

Deze metingen worden dan vergeleken met controlevragen. Dit zijn vragen die niet direct met het misdrijf te maken hebben, maar die wel een emotionele inhoud of lading hebben. Bijvoorbeeld "Heb je ooit iets gestolen?" Controlevragen kunnen dus ook bestaan uit vragen waarop veel mensen niet eerlijk antwoorden, zoals bij de laatste vraag het geval is omdat de meeste mensen ooit wel eens iets hebben gepikt. Reageert de mogelijke dader sterker op delictgerelateerde vragen dan op controlevragen, dan is dat een aanwijzing dat de persoon inderdaad een dader zou zijn.

Het nadeel van deze leugendetectie methode is dat hierdoor een groot aantal valse positieven kunnen ontstaan en iemand die de bank niet heeft overvallen, maar ooit wel eens iets heeft gepikt of in die specifieke bank is geweest, maar niet heeft overvallen, toch als dader kan worden aangewezen.

Een alternatieve ondervragingstechniek is de Schuldige-kennistechniek

Een andere procedure die ook wij kunnen toepassen, is de zogeheten schuldige-kennistechniek, die werd ontwikkeld door o.a. David Lykken. De verdachte hoeft dan helemaal niet te antwoorden en moet alleen maar naar een monitor kijken waarop verschillende dingen worden getoond, zoals bepaalde woorden, of foto's van gezichten, een specifieke plek of moordwapen.

Het idee is dan dat als een onschuldig iemand naar de aangeboden stimuli kijkt er geen verandering zal zijn in de gemeten lichaamsfuncties en een dader bepaalde stimuli zal herkennen en daar anders op zal reageren.

Voorwaarde is wel dat de delictgerelateerde informatie alleen bij de onderzoekers bekend is en niet al in het nieuws is geweest.

Ook bij de schuldige-kennis techniek worden controle stimuli aangeboden die neutraal van aard zijn en niets te maken hebben met het misdrijf. Ook bij de schuldige-kennis techniek probeert men verschillen te meten in lichaamsreactie tussen daderkennis en neutrale kennis.

Geheugendetectie of geheugendetector bij Nederlands Conflictinstituut en Leugenacademie

Een voordeel van de schuldige-kennis techniek t.o.v. delict gerelateerde vragen en neutrale vragen stellen, is dat je via kansrekening kan bepalen hoe groot de kans is dat iemand op basis van toeval het relevante (schuldige) antwoord geeft. Deze vorm van leugendetectie wordt in Japan al veel toegepast maar is een stuk bewerkelijker dan een gewone leugendetectortest met op basis van vragen of met een layered voice analyses test.

Leugendetectie met Layered voice analyses geeft meer informatie dan leugendetectortest

Een man wordt door zijn vrouw beschuldig van vreemdgaan. Een vriendin van de vrouw had hem een hotel zien ingaan. Bij een polygraaftest zou de man een probleem hebben bij de vraag van zijn vrouw: "Was jij in dat hotel?" Zegt hij 'nee', dan liegt hij en zegt hij 'ja' dan heeft hij ook een probleem.


Leugendetectietest met open vragen geeft meer duidelijkheid.

Zou de vraag van de vrouw aan de man zijn geweest: "Wat deed jij in dat hotel? " Dan had hij rustig kunnen uitleggen dat hij nodig naar het toilet moest en daarom even het hotel was ingelopen. En dat had veel ruzie en een echtscheiding kunnen voorkomen, toch? Deze vragen hadden wel met een andere vorm van leugendetectie gesteld kunnen worden, namelijk LVA ofwel Layered Voice Analyses.

De voordelen van Layered Voice Analyses (LVA)

In plaats van de polygraaf maken wij dus vaak gebruik van een modernere variant waarbij iemand rustig kan uitleggen wat is gebeurd, i.p.v. alleen een vraag met een Ja of Nee kan beantwoorden en dan in beide gevallen een probleem oploopt, zoals we net hebben uitgelegd.

Layered Voice Analysis is een technologie afkomstig uit Israël en werd eerst voor militaire doeleinden ontwikkeld. Op basis van software gebaseerd op Big Data onderzoek, weten we welke trillingen in de menselijke stem passen bij mensen die normaal spreken en mensen die misleidend antwoorden. Doordat de stem door de software wordt onderverdeeld in 129 verschillende soorten metingen tegelijk is dit vrijwel niet misleiden, omdat die misleiding op zich dan ook weer gemeten wordt.

Wat is met Layered Voice Analyses nog meer te meten dan met een leugendetector

Naast de meldingen die het systeem aangeeft over misleiding kunnen we ook meten of iemand bewust informatie achterhoudt, of dat iemand iets niet meer zeker weet, of dat iemand een onnauwkeurig antwoord geeft, drugs gebruikt heeft of ooit seksueel misbruikt, Daarnaast zijn nog veel meer dingen te meten die een polygraaf ofwel leugendetector niet kunnen meten. De LVA technologie werkt uitsluitend op de stem. Dit lijkt misschien vreemd in eerste instantie echter kennen de meeste mensen wel voorbeelden dat je aan iemand die bekend voor je is vraagt hoe het gaat en je aan de stem kunt horen dat er iets aan de hand is.

Met Layered Voice Analyses kunnen we dus veel meer inzicht krijgen in wat er is gebeurd en binnen welke context dat is gebeurd. Iets dat met de inmiddels verouderde polygraaf niet zou zijn gelukt.

Wat kost een leugendetector test?

De kosten van een LVA test variëren afhankelijk van je behoefte.


Een standaard test is mogelijk vanaf € 395,-

Het behandelen van maximaal 10 vragen met eigen vragen is een investering vanaf € 495,- .

Het behandelen van 10 tot maximaal 20 vragen met eigen vragen is een investering vanaf € 595, -

Meer dan 20 vragen met eigen vragen is een investering vanaf € 695,-

Alle prijzen zijn exclusief btw.


Daarnaast kunnen we een onderzoek speciaal op uw omstandigheden afstemmen.

We doen dat in Nederland, België en Duistland, maar ook regelmatig op uitnodiging ergens in de in de wereld.