Leugendetectie Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Utrecht en Maastricht

Een Leugendetectortest afnemen in heel Nederland

Pas op voor amateurs! Uw vragen zijn té belangrijk. De enige échte leugendetectie professionals vindt u bij het Nederlands Conflictinstituut | De leugenacademie. We werken met de hoogste standaard en zijn enige de partij die eerlijk en gedegen onderzoek voor u kan uitvoeren. Precies de reden waarom wij door heel Europa door advocaten in rechtszaken, bedrijven en particulieren worden gevraagd om duiding te geven bij onduidelijke situaties, zoals: fraude, diefstal, overvallen, seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag of vreemdgaan en bedrog in relaties.

Maar ook HRM functionarissen maken van onze onderzoeken gebruik bij het screenen van personen voordat zij op belangrijke posities in bedrijven schade kunnen aanrichten, of zijn het verzekeraars die oplichting en valse claims willen onderzoeken voordat ze uitkeren. En uiteraard kunnen ook naar uw locatie toekomen om een leugentest af te nemen.

Welke soort leugendetectietest laten doen?

Wij gebruiken twee leugendetectie systemen die de meest moderne techniek op het gebied van waarheidsvinding vertegenwoordigen: de moderne Polygraaf en Layered Voice Analysis. Deze LVA technologie kent haar oorsprong in Israël voor militaire doeleinden. Ook de CIA gebruikt deze techniek en wordt daarnaast over de gehele wereld gebruikt door overheidsinstanties, verzekeraars en HR professionals bij sollicitatieprocedures of bedrijfsonderzoeken naar diefstal, fraude, seksuele intimidatie en de waarheid achter arbeidsconflicten.

Bij een leugendetector denkt men echter vaak als eerste aan de ouderwetse polygraaf uit de films op TV. Dat is een apparaat dat lichaamsfuncties meet zoals: ademhaling, bloeddruk, hartslag, spierspanning en zweten als meetbare uitingen van de stress die een persoon laat zien bij de antwoorden die deze geeft op de testvragen en controle vragen van de interviewer die met JA of NEE moeten worden beantwoord.

Het nadeel van de polygraaf is echter dat een antwoord maar héél kort is om te meten, namelijk JA of NEE en je dus niet extra kunt uitleggen wat je bedoelt. Ook is de kans op de zogenaamde Othello fout groot, hetgeen betekent dat iemand door de wil vooral goed te antwoorden zo bang is, dat deze onschuldige persoon signalen afgeeft die dan door de polygraaf als 'schuldig' worden aangemerkt.

Gelukkig is er in Nederland en alleen bij ons verkrijgbaar nu een moderne leugendetector beschikbaar die veel meer duidelijkheid geeft en waardoor mensen van uit heel Europa en zelfs daarbuiten naar ons toekomen. Mensen geven hun verhaal in plaats van een kort JA of NEE, waardoor veel meer informatie over de kwestie in beeld komt, er veel meer valt te meten en daarmee de focus op de echte waarheid boven komt.

Zijn leugendetectors betrouwbaar?

'De Leugendetector' bestaat niet. Wel bestaat apparatuur dat lichaamsfuncties of je stem op bepaalde karakteristieken meet en waaruit je kunt afleiden of iemand consistente of inconsistente antwoorden geeft. Onderzoek laat zien dat het toepassen van geheugendetectie daarbij van groot belang is. Wij hebben de beste LVA apparatuur die er is en onze eigen polygraaf is zo gevoelige apparatuur dat die ook op de intensive care van ziekenhuizen wordt gebruikt. We kunnen met deze leugendetector zelfs hersengolven meten. Dat is dus wel even wat anders dan de ouderwetse 'leugendetectors' en simple stresstestjes waar vaak mee wordt gewerkt.

Onze Layered Voice Analyses apparatuur is dus van zeer hoge kwaliteit en wordt in Nederland, België en Duitsland uitsluitend door ons gebruikt, net als ook geheime diensten deze apparatuur gebruiken. Laat je daarom niet misleiden door 'Leugenendetectors' die zeggen dat ze het ook gebruiken en door onkunde grote problemen veroorzaken.

Leugendetectie door ervaren en goed opgeleide onderzoekers

Nog belangrijker dan het apparaat zelf, dat alleen maar signalen meet, is het stellen van de juiste vragen. Vragen stellen bij leugendetectie is een vak apart en daar zijn maar weinig personen écht voor opgeleid. Onze onderzoekers zijn psychologisch geschoold én hebben de erkende titel van Master Interrogator.

Een interview vraagt om het stellen van zeer goede vragen die niet meervoudig uitlegbaar zijn. Dat vraagt speciale vaardigheden van de interviewer om het denkproces en achterliggende emoties bij de persoon 'aan het werk' te zetten zodat de software nog beter kan meten. Je kunt je voorstellen dat als je weet dat iemand cola heeft gedronken, de vraag: "heb je cola gedronken" tot een eenvoudig ja of nee leidt. De vraag: "wat heb jij vrijdagmiddag om 15:00 uur, toen je in de kantine zat, gedronken" , zet iemand aan tot een specifieker antwoord. Dat levert meer of minder gedachteconflict op en daardoor beter te meten uitslagen.

Validiteit en betrouwbaarheid van groot belang bij leugendetectie vragen

Ook denkt de interviewer goed na over hoe een woord niet verschillend kan worden opgevat. De vraag: "Ga je vreemd?" kan een JA of NEE antwoord opleveren, maar wat is 'vreemdgaan'? De één vindt dat 'sex met een ander' vreemdgaan is, de ander vindt dat een drankje drinken met een ander al vreemdgaan is. Het lijkt dan beter om vragen te stellen als: "heb je sex gehad met iemand anders" of "heb je met een andere gezoend?", toch?. Maar denk eens aan jezelf; ben jij de eerste persoon in jouw partners leven? Je partner kan tijdens de test 'nee' bedoelen aangaande jullie relatie, maar dan toch de meter laten uitslaan omdat jij niet de eerste bent. De juiste vraag is dus: "Met wie heb je allemaal fysiek seksueel contact gehad tijdens de duur van je relatie, anders dan met je partner?"

We noemen dat de 'validiteit van de vraag', ofwel: 'meet je wat je wilt meten?'

Om het scoringspercentage te verhogen, zullen we over een onderwerp daarom ook niet 1 vraag stellen, maar meerdere vragen op andere manieren, waardoor de uitslag steeds nauwkeuriger wordt.

Wees voorzichtig met onprofessionele 'leugendetectors'

Wij zijn voor vrije marktwerking, maar tegen slecht werk met grote gevolgen. Anders dan andere aanbieders werken wij namelijk wel met de best beschikbare apparatuur en de meest ervaren en hoog opgeleide mensen die de juiste wetenschappelijk verantwoorde vragen kunnen stellen.

De uitkomst van een test is namelijk veel te belangrijk om onvoorzichtig mee om te kunnen gaan.

Helaas zijn er (zoals in Amsterdam) 'Leugendetectors' werkzaam die niet zijn opgeleid in het doen van goed onderzoek en een eenvoudige pre-scan stresstest van maar 30 minuten en met slechte vragen, verkopen als een officieel leugendetectie onderzoek en u afschepen met een standaard tekstje als uitslag dat niet in de buurt komt van een professioneel rapport. Helaas hebben we veel klachten ontvangen vanwege grote gevolgen a.g.v. slecht onderzoek en de schade moeten herstellen met een professionele test dat wel een betrouwbare uitslag gaf.

Weet dus wie je uitkiest voor misschien wel één van de belangrijkste momenten in je leven.

Leugendetectortest bij seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving en gokverslaving

Hoe controleer je bij de behandeling van een verslaving, of afspraken die je daarover met iemand hebt gemaakt, of die persoon zich aan de afspraken houdt? Vaak is het vertrouwen namelijk helemaal verloren gegaan. Zeker bij seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving en gokverslaving is het van groot belang om elkaar weer te lerenvertrouwen, maar hoe vertrouw je iemand die je vaak heel lang heeft voorgelogen?

Wij verzorgen periodieke testen om de voortgang van de behandeling of afspraken te monitoren en te meten of de behandeling of therapie ook na verloop van tijd succesvol is gebleken en je elkaar weer kunt vertrouwen in plaats van dat je op je hoede blijft en samen niet kunt ontspannen. Want de twijfel die knaagt zal ooit weer tot conflict leiden.

Leugendetectietest met een leugendetector bij vreemdgaan

Vaak helpen wij mensen als het vermoeden bestaat dat één van de partners is vreemdgegaan, of daarvan wordt verdacht. De relatie komt dan ernstig onder druk te staan en leidt vaak tot een echtscheiding of beëindiging van de samenleving.

Een leugendetectortest geeft duidelijkheid bij twijfel en 'het niet weten' om een begin te kunnen maken voor succesvolle herstel mediation of relatietherapie of juist de ontrouw wordt bevestigd en goede begeleiding van een mediator nodig is om de scheiding te regelen?

Het is daarom dat wij in de nazorg van de test ook mediaton, relatietherapie andere diensten door ervaren professionals aanbieden.

Leugendetectie door analyse van geluidsopname

Soms lukt het niet om iemand in persoon door ons te laten testen. Een goede geluidsopname van een gesprek kan dan helpen. Vaak lukt dit al met een goede telefoon opname. Leugendetectie in een echte situatie heeft echter onze voorkeur. We kunnen dan ook het gedrag van een persoon meemaken en de persoon bijsturen voor en tijdens de test. Er hangt veel van een leugendetectietest af en dan willen we graag de beste testomstandigheden creëren, maar ook de beste testvragen opstellen die tot de beste resultaten leiden.

We krijgen vaak opnames met veel achtergrondgeluid en mensen die door elkaar praten aangeboden. Dat werkt niet goed voor een betrouwbare leugendetectortest. Ook krijgen we geluidsopnames waar een persoon wordt verhoord, maar met de verkeerde vragen en dan weet je nog niks. Daarnaast is het analyseren van een geluidsopname veel bewerkelijker en daarom meestal duurder dan een 'live testsituatie'. MAAR het kan dus wel en we kijken graag even naar jouw opname of die bruikbaar is om te analyseren.

Hoe werkt Layered Voice Analyses bij leugendetectie?

Je kunt aan de stem van een vriend of familielid vaak horen dat 'er iets aan de hand is' . Misschien herken je dat aan sneller praten, hakkelen, aan een hogere stem of aan dat iemand langzamer spreekt om tijdens het spreken te kunnen nadenken. Stel je nu eens voor dat een computer dat op 130 verschillende manieren kan en het gehele denkpatroon van de persoon in beeld brengt. Denk je dat iemand dan nog door de test kan komen?

Goed leugendetector onderzoek is dus nauwkeurig!

Het grote verschil tussen de Layered Voice Analyses methode en andere methoden is dat de ouderwetse andere methoden gebaseerd zijn op simpele stress signalen alleen en niet ook gericht zijn op wat iemand nu eigenlijk zegt. Men noemt ze ook wel 'stress analysers'. LVA meet echter of het denkproces van iemand consistent is en of stress en emoties passen bij wat iemand zegt, of door misleiding worden veroorzaakt. Zo kunnen we zien of iemand stress heeft door de verhoorsituatie zelf of doordat hij of zij iets anders vertelt dan dat in het hoofd van die persoon bekend is aan informatie. Emoties hebben verschillende uitingen in stemfrequentie, spreekpatronen en tempo, waardoor het systeem dat zéér nauwkeurig kan meten.

De testresultaten na een leugendetectie test laten doen

De normale uitslag is wat je per mail als standaard van ons ontvangt na een test. Je weet dan of er iets is gevonden en op welk antwoord. De uitslag van de test kan ook in een uitgebreide rapportage verbatim worden weergegeven. Alle letterlijke antwoorden worden dan voorzien van een betekenis en geduid als "waarheid" of "misleiding". Hierbij worden de volgende kenmerken onderscheiden: waarheid, persoon niet zeker, inaccuraat, stress, hoge stress, gemiddelde stress, stemmanipulatie, gemiddeld risico, hoog risico valse verklaring of achterhouden van informatie. Hoe deze meldingen gelezen en geïnterpreteerd moeten worden, wordt in het rapport uitgelegd.

Wat kost een leugendetectietest laten doen?

De kosten van een LVA of leugendetectietest variëren, maar de standaard leugendetectietest is al mogelijk vanaf € 395,- Deze test is na vele jaren ervaring door ons ontwikkeld op basis van een hoofdvraag, zoals "is iemand vreemdgegaan" of "heeft iemand gestolen" of "heeft iemand verslavingsproblemen" of "heeft iemand gestolen"?

  • Het behandelen van maximaal 10 vragen met inbreng van je eigen vragen, kan vanaf € 495,-

  • Het behandelen van 10 tot maximaal 20 vragen met inbreng van je eigen vragen, kan vanaf € 595, -

  • Meer dan 20 vragen met inbreng van je eigen vragen, kan vanaf € 695,-

  • Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

De totale investering in de oplossing is dus afhankelijk van de complexiteit van de test, het aantal vragen, de rapportagevorm, de tijdsduur van de antwoorden en van het aantal te testen personen. We bespreken dat altijd vooraf met je, zodat je weet wat we gaan doen en wat de investering in je oplossing zal zijn. Géén verrassingen achteraf dus!