Leugendetectie en Leugendetector

Moderne professionele leugendetector test in Nederland, België en Duitsland

Wil je snel een professioneel antwoord op je vragen of iemand te vertrouwen is of liegt? Bel meteen naar 0182-602570 voor een vrijblivend consult. Het Nederlands Conflictinstituut tevens de Leugenacademie, biedt naast mediation en conflictmanagement namelijk ook conflictoplossing aan door middel van leugendetectie. Dat doen we door het afnemen integriteitstesten of fraude-, diefstal- en intimidatie onderzoek binnen bedrijven. Maar we zetten onze expertise zeker óók in voor particulieren bij vreemdgaan, diefstal of betrokkenheid bij sexueel misbruik en andere vormen van zedenzaken. We doen dat in Nederland, België en Duitsland, of daar waar we worden uitgenodigd.

Wij werken daarnaast ook voor bekende advocaten en meerdere recherchebureaus en privé detectives. We kunnen ze namelijk iets speciaals bieden!

Polygraaf onderzoek en layered voice analyses zijn verschillende leugendetectie onderzoeken

In Nederland, België en Duitsland is naast de polygraaf ook een modernere leugendetector beschikbaar die veel meer duidelijkheid geeft en waardoor mensen uit heel Europa en ook daarbuiten naar ons toekomen. Mensen vertellen tijdens het leugendetectie onderzoek hun verhaal in plaats van dat zij alleen JA of NEE kunnen zeggen. Hierdoor komt veel meer informatie over de kwestie duidelijk en wordt de focus op de echte waarheid vergroot.

Hoe nauwkeurig een leugendetectietest is, is meer afhankelijk van de kwaliteit van de onderzoeker dan de apparatuur alleen.

Welke vragen je tijdens een leugendetectortest stelt, bepaalt in hoge mate de uitkomst van de test. Welke vragen kun je stellen, en welke niet?

Onderwerpen om een leugendetectortest bij te laten doen

Leugendetectortest laten doen bij vreemdgaan

Vaak helpen wij mensen als het vermoeden bestaat dat één van de partners is vreemdgegaan. De relatie komt dan ernstig onder druk te staan en leidt vaak tot een echtscheiding of beëindiging van de samenleving.

Een leugendetectortest geeft duidelijkheid bij 'het niet weten' om een begin te kunnen maken voor succesvolle herstel mediation of relatietherapie, danwel de ontrouw bevestigt en goede begeleiding van een mediator nodig is om de scheiding te regelen. Het is om die redenen dat wij in de nazorg van de test ook genoemde andere diensten door ervaren professionals aanbieden.

Leugendetectortest laten doen bij diefstal, fraude of vermeende betrokkenheid bij een delict

Bij diefstal of fraude op het werk worden vaak snel bepaalde personen verdacht. Feit is dat het echter vaak medewerkers zijn die al langer in een organisatie werken en niet die jongen die af en toe eens blowt. Voorkom ontslag of een arbeidsconflict door precies te weten of iemand wel of niet betrokken is bij een delict.

Leugendetectortest laten doen bij seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving en gokverslaving

Bij de behandeling van o.a. seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving verzorgen wij een periodieke test om de voortgang van de behandeling of afspraken te monitoren en te meten of de behandeling of therapie ook na verloop van tijd succesvol is.

Welk type leugendetector test laten doen?

Wij gebruiken de meest moderne technieken op het gebied van waarheidsvinding en bespreken met je welke leugendetector het beste past bij wat je wilt laten onderzoeken. Dat doen we zeer zorgvuldig, want leugendetectie onderzoek is een serieuze zaak. Kies dus voor een betrouwbare partij en pas op voor kwakzalvers die helaas ook actief zijn. Er hangt teveel af van de uitslag van je test om die onzorgvuldig en met onjuiste apparatuur te laten afnemen, toch?

Leugendetectie met de Polygraaf

Bij een leugendetector test laten doen, denkt men vaak als eerste aan de ouderwetse polygraaf uit de films op TV. Dat is een apparaat dat lichaamsfuncties meet zoals: ademhaling, bloeddruk, hartslag, spierspanning en zweten als meetbare uitingen van de stress die een persoon laat zien bij de antwoorden die deze geeft op de testvragen en controle vragen van de interviewer, die met JA of NEE moeten worden beantwoord.

In Nederland is de polygraaf niet door justitie niet toegestaan, maar wordt in België vaak ingezet. Regelmatig wordt onze hulp daarom ingeroepen om onze zuiderburen te ondersteunen met leugendetectie onderzoek.

Leugendetectie met Layered Voice Analysis onderzoek

Deze LVA technologie kent haar oorsprong in Israël voor militaire doeleinden. Ook de CIA gebruikt deze techniek en wordt daarnaast over de gehele wereld gebruikt door overheidsinstanties, verzekeraars en HR professionals, zoals bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures of in gesprekken over integriteit, diefstal, fraude en sexuele intimidatie op het werk.

Leugendetectie met Geheugendetectie apparatuur

Dit is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van daderkennis die ook wij voor je kunnen uitvoeren. Geheugendetectie biedt een alternatieve aanpak en is wetenschappelijk minder omstreden. Geheugendetectie gaat niet zozeer na of iemand liegt of niet, maar wel of de persoon specifieke daderkennis heeft. Dit onderzoek vraagt serieuze voorbereiding en is daarom minder makkelijk in te zetten als dat met onderzoek met de polygraaf of Layered Voice Analyses kan.

Hoe werkt Layered Voice Analyses bij leugendetectie?

Je kunt aan de stem van een vriend of familielid horen dat 'er iets aan de hand is' . Misschien herken je dat aan sneller praten, hakkelen, aan een hogere stem of aan dat iemand langzamer spreekt om tijdens het spreken te kunnen nadenken. Stel je nu eens voor dat een computer dat op 129 verschillende manieren kan en het gehele denkpatroon van de persoon in beeld brengt. Denk je dat iemand dan nog door de test kan komen?

Onderzoek met layered voice analyses geeft veel extra informatie

Het grote verschil tussen de Layered Voice Analyses methode en andere methoden is dat LVA meer verschillen meet in het denkproces dat door de stem naar buiten komt dan alleen enkele lichaamsfuncties. Zo is het verschil tussen normale emoties en normale stress en stress door misleiding beter te duiden. Zo kunnen we zien of iemand stress heeft door het verhoor zelf of doordat hij of zij iets anders vertelt dan dat in het hoofd van die persoon op dat moment als waarheid bekend is. Emoties hebben verschillende uitingen in stemfrequentie en spreektempo waardoor het systeem dat zéér nauwkeurig kan meten. tevens kun je een antwoord geven in plaats van alleen Ja of Nee en komt er daardoor meer informatie beschikbaar.

Collega Gerard van den Berg legt je in deze video precies uit hoe onze onderzoeksmethode met Layered Voice Analyses werkt.

Heb je nog meer vragen? Neem dan contact met ons op.

Leugendetectie door professionele en goed opgeleide onderzoekers

Een interview vraagt om het stellen van zeer goede vragen die niet meervoudig uitlegbaar zijn. Dat vraagt speciale vaardigheden van de interviewer om het denkproces en achterliggende emoties bij de persoon 'aan het werk' te zetten zodat de software nog beter kan meten. Je kunt je voorstellen dat als je weet dat iemand cola heeft gedronken, de vraag: "heb je cola gedronken" tot een eenvoudig ja of nee leidt. De vraag: "wat heb jij vrijdagmiddag om 15:00 uur, toen je in de kantine zat, gedronken" , zet iemand aan tot een specifieker antwoord. Dat levert meer of minder gedachteconflict op en daardoor beter te meten uitslagen.

Ook denkt de interviewer goed na over hoe een woord niet verschillend kan worden opgevat. De vraag: "Ga je vreemd?" kan een JA of NEE antwoord opleveren, maar wat is 'vreemdgaan'? De één vindt dat 'sex met een ander' vreemdgaan is, de ander vindt dat een drankje drinken met een ander al vreemdgaan is. Het lijkt dan beter om vragen te stellen als: "heb je sex gehad met iemand anders" of "heb je met een andere gezoend?", toch?. Maar denk eens aan jezelf; ben jij de eerste persoon in jouw partners leven? Je partner kan tijdens de test 'nee' bedoelen aangaande jullie relatie, maar dan toch de meter laten uitslaan omdat jij niet de eerste bent. De juiste vraag is dus: "Heb je tijdens onze relatie sex gehad met iemand anders?"

We noemen dat de 'validiteit van de vraag', ofwel: 'meet je wat je wilt meten?'

Om het scoringspercentage te verhogen, zullen we over een onderwerp daarom niet 1 vraag stellen, maar meerdere vragen over het zelfde onderwerp steeds anders stellen waardoor de uitslag steeds nauwkeuriger wordt.

Wij kunnen aangeven op welke momenten in de test er een zeer grote kans op misleiding is waargenomen. Wij beschouwen de software feitelijk dus niet als leugendetector maar als een focus tool die gedachteconflicten aanwijst. Is dat na een goede valide vraag die niet anders uitgelegd kan worden, dan kun je stellen dat iemand wel of niet de waarheid heeft gesproken.

Tijdens de test wordt ieder fragment van 2 seconden geanalyseerd. De software berekent de kans op misleiding en geeft die weer in een percentage. Het is niet noodzakelijk dat de geteste persoon met "ja" of "nee" antwoordt. Er kan namelijk ook een heel gesprek worden geanalyseerd waarbij per gedeelte wordt bepaald wat de uitslag is.

Moet de persoon bij de leugendetectietest aanwezig zijn?

Voor de beste resultaten willen we graag dat een persoon onder de juiste omstandigheden door ons wordt ondervraagd. Je weet dan dat de juiste vragen worden gesteld en de microfoon van professionele kwaliteit is. Maar misschien heb je al een goede geluidsopname of video-opname en kunnen we die voor je analyseren. Je krijgt dan in ieder geval antwoord op of er gerede twijfel bestaat over een bepaald onderwerp en dat dit nader onderzoek verdient.

De testresultaten van de leugendetectietest

De uitslag van de test wordt desgewenst in een uitgebreide rapportage weergegeven. Alle geluidsfragmenten worden voorzien van een betekenis en een percentage "waarheid" of "misleiding". Dit is wat u op papier of per mail als uitslag van ons ontvangt. Hierbij worden de volgende kenmerken onderscheiden: waarheid, persoon niet zeker, inaccuraat, stress, hoge stress, gemiddelde stress, stemmanipulatie, gemiddeld risico, hoog risico valse verklaring of achterhouden van informatie. Hoe deze meldingen gelezen en geïnterpreteerd moeten worden wordt tijdens de intake met je besproken.

Wat kost een leugendetectortest?

De kosten van een LVA test variëren. Er is al een standaardtest vanaf € 395,-

Het behandelen van maximaal 10 vragen vraagt een investering vanaf € 495,- als je zelf ook vragen hebt. Het behandelen van 10 tot maximaal 20 vragen vanaf € 595, - en meer dan 20 vragen € 695,- Alle prijzen zijn exclusief btw.

Deze kosten zijn daarnaast afhankelijk van de complexiteit van de test, het aantal vragen, de rapportagevorm, de tijdsduur van de antwoorden en van het aantal te testen personen.

We bespreken altijd vooraf met u wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Neem daarom voor vragen, een offerte op maat of het maken van een afspraak vrijblijvend contact met ons op. Want beter nu het conflict oplossen dan dat het straks uit de hand loopt, toch?

Bekijk hier hoe een testprocedure in zijn gang gaat en hoe je via de webshop een test kunt bestellen