Liegen in een relatie

Gaat mijn man vreemd | Gaat mijn vrouw vreemd?

Liegen in een relatie

Liegen in een relatie is een groot probleem. Gaat mijn man vreemd? Gaat mijn vrouw vreemd? Waarom liegen mensen en waarom is liegen in een relatie zo schadelijk? leugendetectie met leugendetector laat zien wat waarheid is.  Bel 085 0607801  voor een gratis gesprek. Want,  als je een conflict hebt waar je niet uitkomt, omdat je het antwoord op een vraag of de verklaring van de ander niet vertrouwt, blijf je maar met elkaar ronddraaien in conflict en lossen de discussies en ruzies niets op. Wat dan nodig is, is duidelijkheid over de werkelijkheid. Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van een professionele mediator, maar als de vraag blijft opspelen of de ander wel of niet iets heeft gedaan voordat je die weer kunt vertrouwen, dan kun je een leugendetectortest laten doen om duidelijkheid te verkrijgen en met die werkelijkheid het gesprek daarover met elkaar aan te gaan, bijvoorbeeld met een mediator. Kies je voor een conflictoplossing door middel van leugendetectie, dan is het verstandig om vooraf goede keuzes te maken.

Waarom een leugendetectietest laten doen bij het Nederlands Conflictinstituut | De LeugenAcademie?

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van waarheidsvinding. Wij werken al sinds 2008 methodes om achter de waarheid te komen. In die tijd hebben we, anders dan andere bureaus zeer veel kennis en ervaring opgedaan in leugendetectie onderzoek en het afnemen van Leugendetectortesten. We doen dat in Europa en ook regelmatig daarbuiten. Als é leidende partij hebben we zeer veel kwesties met behulp van leugendetectie kunnen oplossen, maar ook héél veel huwelijken kunnen redden of rechtszaken kunnen voorkomen.

Welke leugendetectiemethode bij jouw situatie past, hangt van een aantal zaken af

Onze professionals zullen dit met je doorspreken voordat je kies voor een bepaalde vorm van leugendetectie.

Welke leugendetectie test gebruiken wij ?

Wij gebruiken naast een polygraaf steeds vaker de meest moderne techniek op het gebied van waarheidsvinding, namelijk : Layered Voice Analysis ofwel LVA. Deze LVA technologie komt uit Israël en werd ontwikkeld voor militaire doeleinden. Later werd LVA doorontwikkeld voor andere interview omstandigheden. 

Met LVA kun je een betere focus krijgen op wat er speelt, omdat de testkandidaat meer kan vertellen dan alleen maar Ja of Nee. LVA wordt over de gehele wereld gebruikt door overheidsinstanties, verzekeraars en HR professionals, bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures of in gesprekken over diefstal, fraude en sexuele intimidatie.

Leugendetectie door geheugenonderzoek

Eigenlijk kun je met deze methode onderzoeken of mensen ergens iets vanaf weten zonder dat ze iets hoeven te vertellen.  We meten dan niet of iemand liegt, we meten wel of iemand iets herkend of zich herinnerd door specifieke kennis aan de persoon te tonen. Zo kunnen we toch vragen stellen en kennisonderzoek doen en de focus brengen op een onderzoeksrichting die aan de hand van de uitkomst verder vorm kan krijgen.

Soorten leugendetectie onderzoek

De Leugendetector test laten doen bij vreemdgaan en ontrouw

Vaak wordt onze hulp ingeroepen als binnen een relatie een ernstige vertrouwensbreuk is ontstaan omdat één van de partners is vreemdgegaan, of daarvan wordt verdacht. De relatie komt dan ernstig onder druk te staan en leidt vaak tot een echtscheiding of beëindiging van de samenleving. 

Hoewel een leugendetectortest een einde maakt aan 'het niet weten' is daarmee het vertrouwen niet hersteld, of de bevestiging van van de ontrouw afgehandeld. Want hoe kwam het dat je elkaar niet meer wilde geloven? Is relatietherapie wellicht een optie? Of heb je goede begeleiding van een mediator nodig om de scheiding te regelen nu het antwoord duidelijk is? Wij kunnen je helpen aan de juiste professionals om die stappen te begeleiden.

Leugendetectortest laten doen bij verslaving en het nakomen van afspraken

Bij de behandeling van o.a. seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving verzorgen wij een periodieke test om de voortgang van de behandeling te monitoren en te meten of de behandeling of therapie ook na verloop van tijd succesvol is.

Op deze manier kun je elkaar weer langzaam leren vertrouwen en het verleden loslaten.

Leugendetectortest laten doen als vorm van integriteitsonderzoek

Als je met iemand gaat samenwerk of zaken doen of in dienst neemt om voor je te werken, is het fijn als je de werkelijkheid weet. Een bewijs van goed gedrag zegt namelijk helemaal niets. Dat gaat over het verleden en niet over wat iemand van plan is.

Wij doen tot op zeer hoog niveau onderzoek bij mensen die op sleutelposities komen te werken of in samenwerkingsverbanden waar veel geld op het spel zal komen te staan.

Denk aan het onderzoek van inkopers en verkopers die met belangrijke bedrijfsinformatie zullen omgaan, ICT medewerkers met toegang tot belangrijke data, of bewakers met toegang tot gebouwen en locaties waar goederen en informatie opgeslagen wordt.

Leugendetectortest bij dat wat jij wilt onderzoeken

Verder kunnen we eigenlijk elke vraag die je onderzocht wil hebben voor je onderzoeken. Want wat voor jou belangrijk is kan een ander op antwoorden. Maar klopt dat antwoord dan? Wij kijken samen met jou naar waar de kern van je zorgen zit en ontwerpen dan samen met jou een hele goede vragenset om door te dringen tot de waarheid.

Goed opgeleide Leugendetectie experts

Een interview vraagt om het stellen van zeer goede vragen die niet meervoudig uitlegbaar zijn. Dat vraagt speciale vaardigheden van de interviewer om het denkproces en achterliggende emoties bij de persoon 'aan het werk' te zetten zodat de software nog beter kan meten. Je kunt je voorstellen dat als je weet dat iemand cola heeft gedronken, de vraag: "heb je cola gedronken" tot een eenvoudig ja of nee leidt. De vraag: "wat heb jij vrijdagmiddag om 15:00 uur, toen je in de kantine zat, gedronken" , zet iemand aan tot een specifieker antwoord. Dat levert meer specifieke informatie op, meer gedachteconflict als iemand daarover wil liegen en daardoor beter te meten indicatoren.

Ook denkt de interviewer goed na over hoe een woord niet verschillend kan worden opgevat. De vraag: "Ga je vreemd?" kan een JA of NEE antwoord opleveren, maar wat is 'vreemdgaan'? De één vindt dat 'sex met een ander' vreemdgaan is, de ander vindt dat een drankje drinken met een ander al vreemdgaan is. Maar ook dan is weer de vraag wat iemand onder 'sex' verstaat. Het lijkt dan beter om vragen te stellen zoals als: "heb je sex gehad met iemand anders of  heb je met een ander intiem gezoend?", toch?  

Maar denk eens aan jezelf; ben jij de eerste persoon in jouw partners leven? Je partner kan  tijdens de test 'nee' bedoelen aangaande jullie relatie, maar dan toch de meter laten uitslaan omdat jij niet de eerste bent. De juiste vraag is dus: "Met welke persoon of personen heb je vanaf het begin van onze relatie tot en met vandaag fysiek seksueel contact gehad?"

De Leugendetector bestaat niet, leugendetectie onderzoek wel

Een apparaat verzint zelf niet of iemand liegt of niet. Een leugendetectie onderzoek bestaat daarom uit meerdere elementen om tot een zo groot mogelijk resultaat te komen in de afweging of iemand consistent antwoord, of dat er een cognitief conflict plaatsvindt dat in inconsistente verklaringen naar buiten komt en gemeten kan worden.

Een goed leugendetectie onderzoek bestaat uit de volgende voorwaarden:

Pas op voor onzorgvuldige leugendetectie onderzoek

Helaas bestaan er in de wereld van de leugendetectie ook beunhazen, zoals een Amsterdams 'smart' uitzendbureautje, die met een simpele pre-scan stressmeting en gestandaardiseerde vragensets keihard durven te zeggen of iemand wel of niet gelogen heeft, u in de ellende storten door een uiterst zwak onderzoek en slechts op uw ellende hun zakken vullen. Wees daarom zorgvuldig in wie u een leugendetectortest laat doen, er hangt namelijk véél te veel af van de uitslag, toch?

De validiteit van de vraag, ofwel: meet je wat je wilt meten?

Om het scoringspercentage te verhogen, zullen we over een onderwerp daarom niet 1 vraag stellen, maar meerdere vragen over het zelfde onderwerp op verschillende manieren, zodat het focus percentage steeds hoger en nauwkeuriger wordt. En dat het de betrouwbaarheid. Ofwel, als je vaker meet komt er dan nog steeds het zelfde uit de test?

Wij kunnen aangeven op welke momenten in de test er een zeer grote kans op misleiding is waargenomen. Wij beschouwen de software feitelijk dus niet  als leugendetector maar als een focus tool  die gedachteconflicten aanwijst. Is dat na een goede valide vraag die niet anders uitgelegd kan worden, dan kun je stellen dat iemand wel of niet de waarheid heeft gesproken. 

Tijdens de test wordt ieder fragment van 2 seconden geanalyseerd. De software berekent de kans op misleiding en geeft die weer in een percentage. Het is beter dat de geteste persoon met "ja" of "nee" antwoordt. Zo verkrijgen we meer tekst om te analyseren dan alleen een Ja of Nee en dat geeft een betere uitkomst. 

Ook kan een heel gesprek worden geanalyseerd waarbij per gedeelte wordt bepaald wat de uitslag is.  Dit is echter een uitgebreid onderzoek en zullen we vooraf met je willen bespreken.

Welke vragen kun je stellen tijdens een leugendetectortest?

In dit filmpje leggen we je uit wat goede vragen zijn en welke vragen je niet kunt stellen.

Hoe werkt Layered Voice Analyses bij leugendetectie? 

Je kunt je wellicht voorstellen dat je aan de stem van een vriend of familielid kunt horen dat 'er iets aan de hand is' . Misschien herken je dat aan sneller praten, hakkelen, aan een hogere stem of aan dat iemand langzamer spreekt om tijdens het spreken te kunnen nadenken. Stel je nu voor dat een computer dat op 130 verschillende niveau's kan en het gehele denkpatroon van de persoon in beeld brengt. Denk je dat iemand dat nog kan manipuleren?

De uitslag op de met LVA aan de persoon gestelde vragen is dus zéér nauwkeurig!

Het grote verschil tussen de Layered Voice Analyses methode en andere methoden is dat die ouderwetse andere methoden gebaseerd zijn op stress. Men noemt ze ook wel 'stress analysers'. LVA meet echter het verschil tussen emoties en zo ook tussen normale stress en stress door misleiding. Zo kunnen we zien of iemand stress heeft door de verhoor situatie, omdat de persoon moet plassen of doordat hij of zij liegt. Emoties hebben verschillende uitingen in stemfrequentie en het systeem meet dat zéér nauwkeurig.

Layered Voice Analyses brengt meer informatie boven dan de polygraaf

Zeker als er alleen een vermoeden is van een delict of een leugen kun je met LVA beter de context leren begrijpen dan door inzet van een polygraaf waar alleen met Ja en Nee antwoorden een vermoeden wordt bekrachtigd of ontkend.

Hoe nauwkeurig is Layered Voice Analyses?

In dit filmpje legt collega Gerard aan je uit wat je van een leugendetectortest met behulp van LVA ofwel layered voice analyses mag verwachten.

Moet de persoon aanwezig zijn bij een leugendetectie test?

Voor de beste resultaten willen we graag dat een persoon  onder de juiste omstandigheden door ons wordt ondervraagd. Je weet dan dat de juiste vragen worden gesteld en de microfoon van professionele kwaliteit is. Maar misschien heb je al een goede geluidsopname of video-opname en kunnen we die voor je analyseren. Je krijgt dan in ieder geval antwoord op of er gerede twijfel bestaat over een bepaald onderwerp en dat dit nader onderzoek verdient.

De testresultaten van de leugendetectortest

De uitslag van de test wordt desgewenst in een uitgebreide rapportage weergegeven. Alle geluidsfragmenten worden voorzien van een betekenis en een percentage "waarheid" of "misleiding".  Dit is wat u op papier of per mail als uitslag van ons ontvangt. Hierbij worden de volgende kenmerken onderscheiden: waarheid, persoon niet zeker, inaccuraat, stress, hoge stress, gemiddelde stress, stemmanipulatie, gemiddeld risico, hoog risico valse verklaring of achterhouden van informatie. Hoe deze meldingen gelezen en geïnterpreteerd moeten worden wordt tijdens de intake met je besproken.

Jouw investering in een professioneel leugendetectie onderzoek

De kosten van een leugendetectie onderzoek variëren. De standaard test is al mogelijk vanaf € 395,- 

Het behandelen van maximaal 10 vragen vraagt een investering vanaf € 495,- . Het behandelen van 10 tot maximaal 20 vragen vanaf € 595, - en meer dan 20 vragen € 695,- exclusief btw. Deze kosten zijn daarnaast afhankelijk van de complexiteit van de test, het aantal vragen, de rapportagevorm,  de tijdsduur van de antwoorden en van het aantal te testen personen. 

Een op jouw situatie afgestemd en op maat gemaakt onderzoek is altijd op basis van een gesprek mogelijk. We bespreken altijd vooraf wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Neem voor vragen, een offerte op maat of het maken van een afspraak daarom contact met ons op.

Wij garanderen natuurlijk altijd jouw privacy en bespreken een test met niemand anders.