Conflictcoaching hanteert conflict

Conflictcoaching voorkomt conflictescalatie op tijd en voorkomt kosten

Conflict coaching past volledig bij het credo van het Nederlands Conflictinstituut:

"Meekijken, Meedenken, Meedoen !"

Conflictcoaching is namelijk het actief begeleiden van een conflictsituatie door een conflictexpert en dat kan op verschillende manieren. We kunnen een manager coachen het conflict zelf te begeleiden, we kunnen aanwezig zijn bij de gesprekken en coachen zo de situatie, of we nemen de leiding vanuit een mediation rol en coaching tegelijk bij wat er gebeurt. Zo kunnen we ook collega's onderling begeleiden in de kwesties die spelen en hoe ze daarbij vanuit gedrag en conflictstijlen met elkaar communiceren.

Het doel van de conflictcoaching is bewustwording van het conflictproces

Wat er gebeurt er en hoe het conflict kan worden duidelijk gemaakt voor iedereen? Hoe kun je dan met conflict omgaan door middel van en het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag in plaats van te strijden?

Hiervoor heb je inzicht in je eigen gedrag nodig én in dat van de ander, waardoor je toekomstige conflicten herkent en deze conflicten daardoor niet zullen escaleren door ze op tijd en met de juiste aanpak te benaderen.

Een advocaat of mediator inzetten bij conflict is niet altijd wenselijk en nodig

Als manager blijft u liever zelf aan het roer staan, verantwoordelijkheid dragen en eigenaar zijn van de oplossing. Echter, het lukt niet altijd een conflict op te lossen en soms kunt u wel wat hulp gebruiken. Waar u niet op zit te wachten, is een extern persoon die het roer van u overneemt. U wilt wel ondersteund worden met de nodigde kennis en vaardigheden, maar u wilt zelf beslissen en zelf leiding blijven geven aan de situatie.

Conflictcoaching helpt directies en MT kosten en veel gedoe te voorkomen

Bij conflict coaching helpt een professionele conflictexpert je op verschillende niveaus oncontroleerbare escalatie van conflict te voorkomen en het conflict in het huidige stadium te managen. een wat zwaarder niveau. De conflictcoach die je zal bijstaat is zelf in het bedrijfsleven op een executive positie werkzaam geweest en kan daarom goed schakelen en sturen. Onze conflictcoach helpt je de zaken op een rijtje te zetten, het conflict te analyseren en te ontdekken hoe de communicatie vastloopt. Dat kan aan de andere partij liggen, aan de budgetverdeling of organisatiestructuur. Het kan ook aan je eigen vaardigheden liggen en daar draaien we dan niet om heen.

De conflictcoach zal het daarom ook met je over je eigen positie en gedrag hebben en met je bespreken of daar aanknopingspunten zijn te vinden die het conflict wellicht aanjagen of in stand houden. Zo kan het zijn dat je samen met de conflictcoach ontdekt dat je conclusies trekt die er niet zijn, of dat de wijze waarop je communiceert minder effectief is dan dat je dat zelf beleeft. Wellicht is je taalgebruik inconsistent met je lichaamstaal en komt daardoor je boodschap niet over op de ander.

Conflictcoaching is een actieve rol door de conflictexpert als coach, mediator en vertrouwenspersoon tegelijkertijd

De conflictcoach luistert neutraal en onpartijdig, maakt een analyse van de situatie en tracht op basis van sturing en advies de betrokkenen verder te helpen om het conflict naar tevredenheid op te lossen. Het is mogelijk dat er alleen wordt gesproken met de partij die behoefte heeft aan ondersteuning. Maar de conflictcoach werkt wel in opdracht en is in die zin partijdig om het conflict voor de organisatie op te lossen. Een mediator zal formeel los staan van het conflict en partijen helpen tot elkaar te komen in een oplossing. Een vertrouwenspersoon is formeel de begeleider van één partij in een conflictsituatie en zal deze adviseren.

Toch zal een conflictcoach soms één op één met een betrokkene praten of iemand coachen op gedrag en emoties die de communicatie belemmeren. Soms zal de conflictcoach in vertrouwen genomen worden en dat inzicht gebruiken om het proces te sturen zonder feitelijk de informatie met anderen te delen.

Hoe kun je conflictcoaching inzetten?

Zoals gezegd kan het Nederlands Conflictinstituut met je 'Meedenken, Meekijken en Meedoen'.

Deze drie niveaus van betrokkenheid bespreken we graag met je, zodat onze inbreng precies zal zijn wat past en effectief is.

· Bij achterblijvende prestaties

· Bij teamconflict

· Bij reorganisatie

· Bij demotie trajecten

· Bij ontslag

· Bij arbeidsconflict

· Bij exit-mediation

Wat levert conflict coaching op?

De conflictcoach begeleidt de conflictpartners bij bewustwording van ineffectief gedrag en de transformatie naar effectief gedrag. De conflictpartners leren hun kijk op het conflict en de belemmerende gedachten daarbij te begrijpen en om te buigen naar andere inzichten en andere waarden. Daarbij is bewustwording van de eigen overtuigingen, verwachtingen, belangen en behoeften belangrijk, maar ook het herkennen daarvan bij de ander. Wanneer die inzichten namelijk ontstaan, ontstaat er ook de ruimte om op diepere lagen het gesprek aan te gaan en tot conflictoplossing te komen. Zo wordt conflictescalatie voorkomen, kosten bespaard en mensen in hun waarde gelaten door zelf mee te werken aan de conflictoplossing.

Met welke vragen kun je bij een conflictcoach terecht?

Eigenlijk is geen één vraag te gek als dat kan bijdragen aan inzicht over wat er speelt.

  • Wat speelt er nou eigenlijk echt?

  • Hoe komt het dat we elkaar niet verstaan?

  • Waar komt de irritatie vandaan?

  • Hoe kunnen we omgaan met de situatie

  • Hoe voorkomen we nieuwe irritaties?

  • Hoe herkennen we elkaars standpunten en belangen?

  • Wat is de boodschap van het conflict?

  • Hoe maken we van een verwijt een verzoek?

  • Hoe kunnen we een conflict de-escaleren in plaats van laten escaleren?


Conflictcoaching is dus een goede methode als er tussen conflictpartners structurele of vaak voorkomende problemen spelen.