Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING: Nederlands Conflictinstituut

In deze Privacy Verklaring informeert Het Nederlands Conflictinstituut je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van de bezoekers van onze websites en tijdens de dienstverlening aan onze klanten.

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door Het Nederlands Conflictinstituut zelf of onder één van haar handelsnamen op verschillende dienstverleningsniveau ’s worden aangeboden.

Het Nederlands Conflictinstituut, kantoorhoudende te Gouda, 2805BE aan de Statensingel 28, hierna te noemen “Het Nederlands Conflictinstituut” handelt tevens onder de namen: De Leugenacademie.

Telefoon: 0182 602570 Email: info@conflictinstituut.nl

Het Nederlands Conflictinstituut verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stellen.

Onze dienstverlening vindt op verschillende niveaus plaats met daarbij passende privacy niveaus.

Je kunt je namelijk voorstellen dat het bezoeken van één van onze websites of wanneer je iets in een webshop koopt een ander contactniveau met jou betreft dan wanneer je bijvoorbeeld deelneemt aan één van onze workshops of wordt ondersteunt door een mediator of leugendeskundige.

Op het lagere dienstverleningsniveau van onze websites en webshop willen we je een zo persoonlijk mogelijke ervaring bieden en je helpen zo gericht als mogelijk de informatie of diensten te vinden waarnaar jij op zoek bent; onze technische oplossingen daarvoor gebruiken bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, je IP-adres en cookies.

Op het hogere specialistische dienstverleningsniveau hebben we uitsluitend persoonlijk contact met je. We hebben dan namelijk meer persoonlijke gegevens nodig dan voor bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief. Dat gebeurt altijd pas als er persoonlijk volledige instemming met jou is bereikt door middel van een getekende overeenkomst. De gegevens die we van jou krijgen worden dan alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons specialistisch werk. Denk bij een mediation aan de mediator, een financieel adviseur en advocaat, de Rechtbank of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst.

Doorgifte aan derden:

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door ons voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden wij een overeenkomst hebben gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze dient om te gaan omgaat met jouw persoonsgegevens;

b) Wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging van gegevens:

Wij maken – voor zover dat van ons verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die wij ontvangen.

Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens:

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt je een verzoek doen om jouw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@Conflictinstituut.nl Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van onze websites, omdat de verwerking van je persoonsgegevens essentieel is voor de werking van onze websites.

Aansprakelijkheid:

Het Nederlands Conflictinstituut heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van jou persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Het Nederlands Conflictinstituut verwerkt ten behoeve van de activiteiten van Het Nederlands Conflictinstituut en haar handelsnamen. Het Nederlands Conflictinstituut accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Bewaartermijn:

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan één van onze website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren, zoals de dossiers van onze mediations, welke we 7 jaren dienen te bewaren .

Wijziging Privacy Verklaring:

Het Nederlands Conflictinstituut behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via onze website Conflictinstituut.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van één van onze aan Het Nederlands Conflictinstituut verbonden websites, ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Het Nederlands Conflictinstituut.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-02-2021.

Lees hier meer specifiek over ons privacy beleid in relatie tot de bepalingen van de AVG :

Het Nederlands Conflictinstituut verzamelt en verwerkt dus persoonsgegevens en door middel van het bezoeken van één van onze websites ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

In het geval van contact met onze Klantenservice:

Je kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw basis persoonsgegevens en maken we aantekeningen die we bewaren of doorgeven aan de juiste persoon om contact met je te kunnen opnemen. Wij registreren daartoe gegevens over het telefoongesprek en bewaren chats voor analyse en verbetering van onze diensten.

Nieuwsbrieven:

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Wij kennen algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen wij vast op basis van je gegevens en met name eerdere afname ban diensten en of bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor jou interessanter. Indien je geen nieuwsbrieven van meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via info@Conflictinstituut.nl

In het geval van een bestelling of opdracht:

Voor een bestelling of opdracht hebben wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Wij verstrekken deze gegevens ook aan onze samenwerkingspartners (subverwerkers) als dat nodig is voor de door jou af te nemen dienstverlening. Zo wil je misschien meedoen aan een training of in contact komen met een mediator of leugenspecialist; wij moeten dan jouw gegevens kunnen overdragen om dat mogelijk te maken. We eisen van onze samenwerkingspartners dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen, waartoe zij een verwerkersovereenkomst zijn overeengekomen of een geheimhoudingsverklaring zijn opgelegd.

Klantbeoordelingen:

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kun je kiezen of je persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over je klantbeoordeling contact met je mogen opnemen. In voorkomend geval houden wij bij wie welke review schrijft.

Persoonlijk winkelen:

Op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites houden wij je winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kunnen ons aanbod aan jou daarop aanpassen. We gebruiken daarvoor cookies, je IP-adres en informatie over eerdere aankopen.

Verbetering van dienstverlening:

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor ons uitvoeren, geven wij je e-mailadres aan die derde partij om dat onderzoek uit te voeren.

Social media:

Op sommige plekken op onze websites kun je met je social media-account inloggen. Je winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op je social media-account. Wij krijgen geen toegang tot je social media-account.

Cookies:

Het is mogelijk dat wij tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat je computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van je computer de instellingen van je computer worden gewijzigd. Sommige functies op onze websites werken mogelijk niet meer indien je computer geen cookies kan ontvangen.

Wijzigingen:

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.