Preventieve Mediation bij trouwen

Preventieve Mediation voorafgaand aan samenwonen, trouwen en huwelijk voorkomt ellende tijdens de relatie

Liefde maakt namelijk blind en dan zie je niet wat er straks op je af gaat komen. En tóch stappen geliefden zonder enige voorbereiding in een huwelijk waarin je de grootste beslissingen van je leven gaat maken. Financiële besluiten worden snel of niet opgevolgd met de kinderwens en wat als één van jullie ziek wordt of een bedrijf begint?

De trouwdag was gelukkig wél goed geregeld

Niets werd aan het lot overgelaten! De dag, de locatie en wat als het weer niet goed is? Formeel of informeel, wel of niet voor de kerk trouwen? Welke kleur van kleding voor het echtpaar, de getuigen en de bruidsmeisjes? Een klassieke auto of toch liever een koets met witte paarden? En niet te vergeten: wat is het thema van het feest? En oh ja! Vergeet de geloften niet.

De trouwdag was perfect geregeld! en . . toen kwam de rest van het huwelijk.

Wat bespreek je voor je huwelijk of samenwonen om problemen te voorkomen?

Helaas ontstaan er tijdens het huwelijk vaak serieuze problemen die vooraf voorkomen hadden kunnen worden. Ze gaan vaak over geld en vaak over de kinderwens. De sprong in het diepe werd gemaakt, maar of de geliefden beiden voldoende goed konden zwemmen was tot dan nog niet aan elkaar bekend gemaakt.

Als je lang bij elkaar wilt blijven moet je vooraf al de moeilijke zaken te bespreken

Want hoe zouden jullie tegen die moeilijke zaken aankijken als ze zich voordoen? Wat als één van jullie ziek wordt of arbeidsongeschikt? Wat als er onverwacht een kind op komst is? Wel of geen part time werk? Mag je je baan opzeggen om ondernemer te worden? Zijn erfenissen of schenkingen voor jullie allebei? Verstandig om vooraf met elkaar te bespreken, toch?

Wat moet je juridisch regelen als je gaat trouwen ?

Als je gaat trouwen of een huwelijk aangaat, maar ook als je gaat samenwonen of tot een geregistreerd partnerschap besluit, is het belangrijk dat je dus niet alleen je tijd steekt in de voorbereiding van jullie huwelijksdag, maar ook de verstrekkende gevolgen van een huwelijk of afspraken bij samenwonen bespreekt en begrijpt.

Trouwen is de belofte die je aangaat om elkaar trouw te blijven, maar dat kent geen enkel recht anders dan binnen de kerk. Als je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand elkaar het JA woord geeft, zeg je namelijk geen JA tegen elkaar of de trouw,.... je zegt JA tegen de wet! En dat is iets heel anders dan je op dat geluksmoment denkt.

Preventieve mediation helpt je de praktische en juridische gevolgen van een huwelijk te zien

Door voorafgaand aan je huwelijk met een goede preventieve mediator aan tafel te gaan zitten, kun je samen een goed inzicht krijgen in de verschillen tussen trouwen en een huwelijk aangaan. Trouwen is namelijk emotie, een huwelijk is een juridisch contract.

Als je zomaar gaat 'trouwen' en niets regelt, ben je gehouden aan de gevolgen die de wet aan het huwelijk verbindt. Sinds 1 januari 2018 betekent dit dat je dan in een beperkte gemeenschap van goederen trouwt. Dat werkt heel anders dan toen je ouders trouwden of vrienden, die vóór 2018 zijn getrouwd.

Waar voor 2018 gold dat je in gemeenschap van goederen huwde en alles 50 / 50 eigendom werd door het huwelijk, blijf je nu allebei je eigen inbreng houden en bouw je daarnaast een gezamenlijk bezit op. MAAR! dat vraagt wel om een goede huwelijksadministratie waaruit dit alles blijkt. Doe je dat niet, dan ontstaat er alsnog een gemeenschap die je helemaal niet wilde en als je later toch uit elkaar zou gaan ontstaan er serieuze problemen als blijkt dat zaken anders liggen dan je dacht te zijn aangegaan.

Inclusie in plaats van exclusie door huwelijkse voorwaarden

Voor 2018 kon je huwelijkse voorwaarden opstellen om te beschrijven wat je anders wilde dan 50 / 50, ofwel je sloot zaken uit = exclusie. En als je na 2018 trouwt dien je voorwaarden op te stellen als je juist wel alles 50 / 50 wilt = inclusie.

Chris Linders - Trouwambtenaar

Je belooft elkaar trouw, maar wordt door het huwelijk óók aan elkaar verbonden door de wet, met alle rechten en plichten die daarbij horen!

Het huwelijksvermogensrecht is sinds 2018 sterk gewijzigd, dus laat je goed voorlichten over alles wat je bij het huwelijk hoort te weten, en van groot belang is als je toch nog eens uit elkaar zou gaan.

Huwelijkse voorwaarden regelen wat jullie anders willen dan de wet aan het huwelijk verbindt

Wil je zelf bepalen wat gedurende het huwelijk van jou en van je partner is en wat daarmee gebeurt? Of je bijvoorbeeld risico's van ondernemingen op elkaars vermogen wilt uitsluiten? Dan is het noodzakelijk om huwelijkse voorwaarden met elkaar te bespreken. Dat bespreken kun je het beste doen onder begeleiding van een goede preventieve mediator.

Mensen gaan vaak naar de notaris en tekenen dan een standaard contract

Maar komt in een standaard contract ook naar voren wat jullie elkaar echt gunnen? De liefde en emotie die je nu voelt, komt die dan ook in die akte tot uitdrukking? Het gevoel van 'trouwen' , waar werd dat beschreven? Welke inhoud kun je aan het juridisch huwelijk geven en welke inhoud aan de touw?

Die afspraken kun je allemaal laten vastleggen in een uitgebreide vaststellingsovereenkomst of huwelijksovereenkomst die de notaris dan in een notariële akte kan omzetten. Zo weet je niet alleen wat jullie juridisch anders hebben afgesproken, maar ook hoe je weer netjes uit elkaar kunt.

Neem mogelijke toekomst scenario's op in de huwelijksovereenkomst

Het is mogelijk om de huwelijkse voorwaarden zowel voor als tijdens het huwelijk op te stellen en vast te laten leggen. Zo kun je dus potentiële risico's bij één van jullie laten liggen. Want wat doe je als één van jullie een bedrijf begint dat failliet gaat? Wat doe je met de kosten van de samenleving als één van jullie héél rijk wordt of juist arbeidsongeschikt?

Wanneer jullie situatie dus vraagt om huwelijkse voorwaarden, is er dus geen nood aan de man en kan alles nog geregeld worden. Wil je de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk laten ontbinden? Dan moeten jullie ook daarvoor naar de notaris!

Onderwerpen voor in de huwelijkse voorwaarden

Omdat je zaken wilt vastleggen is het goed als jullie beiden snappen waar je recht op hebt en waarop je dus gaat afwijken in de huwelijkse voorwaarden of huwelijksovereenkomst. Je gaat namelijk een serieus contract met elkaar aan en doet afstand van bepaalde rechten, of verbind je juist aan bepaalde verplichtingen.

De kosten van het gezamenlijke huishouden

Er zijn verschillende manieren waarmee je kunt omgaan met de kosten van de samenleving of huwelijk. Dat zijn kosten voor wonen, eten, kleding, hobby's etc. Die kun je samen betalen van een gezamenlijke rekening of bijvoorbeeld elke maand tussen elkaar afrekenen op basis van bonnetjes. Hoeveel een ieder bijdraagt is afhankelijk van wat je afspreekt. Dat kan naar rato van inkomen, maar ook op basis van draagkracht of werkelijk verbruik per persoon. Maar inkomen en kosten veranderen voortdurend, dus hoe gaan jullie dat doen?

Meestal staat er een verrekeningsbeding in de huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract. Maar ga je dat ook doen? Vaak blijkt dat mensen het niet doen en dan ineens als ze uit elkaar gaan zich beroepen op dat beding. Maar omdat dat dan niet is nagekomen is er in feite een gemeenschap van goederen ontstaan, precies wat je niet wilde.

Het is dus belangrijk om bij een verrekeningsbeding een goede boekhouding bij te houden, maar sinds 2018 in het nieuwe huwelijksvermogensrecht zéker ook! Want wat was voor je huwelijk van jou of je partner en na het huwelijk van jullie samen? En wat doe je met privé geld dat je in een huis stopt en er weer uit wilt halen? Wat doe je als één van jullie veel meer uitgeeft aan zichzelf dan aan de ander en voor wie zijn de gemaakte schulden? Dit zijn dus belangrijke zaken samen met een preventieve mediator te bespreken en vast te leggen.

Woning en aan de woning verbonden kosten

Een onderwerp waar je het elkaar over moet gaan hebben, is het huren of kopen van een huis. Niet alleen vanwege het eigendom of rechten, maar zeker ook over de kosten, hypotheekrente aftrek en recht van bewoning als jullie uit elkaar zouden gaan.

Huren: op wiens naam(en) staat het huurcontract en wie krijgt het huurrecht als je uit elkaar gaat?

Kopen: wie betaalt wat en voor welk deel ben je eigenaar van de woning? Er zijn namelijk nogal wat gevolgen aangaande het eigendom als één van jullie meer heeft betaald dan de ander.

Kopen jullie samen een huis en ben je ieder voor de helft eigenaar? Dan blijft dit uiteraard ook zo tijdens en eventueel na het huwelijk. Is één van jullie voor een groter deel eigenaar dan de ander, bijvoorbeeld 60% eigenaar en de ander voor 40%? Dan is het belangrijk om dit bij de notaris vast te leggen, maar ook de gevolgen daarvan goed te beschrijven aangaande rente aftrek en dergelijke. Dat geldt dus ook als je trouwt in beperkte gemeenschap van goederen.

Let op! : leg je deze eigendomsverhouding niet notarieel vast, dan wordt je vanaf het moment dat je getrouwd bent beiden voor de helft eigenaar van de woning!

Preventieve mediation helpt als een partner een onderneming heeft als je gaat trouwen

Als een van jullie ondernemer is of ondernemer wil gaan worden is het héél belangrijk dat je vastlegt dat de ene partner nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van de ander met betrekking tot de onderneming. Gewone afspraken daarover maken is dan echt onvoldoende. Je zult dat moeten beschrijven en vastleggen in een notariële akte.

Daarvoor zijn huwelijkse voorwaarden prima geschikt, maar als je breder geldende afspraken wilt maken over hoe jullie met betrekking tot de onderneming zullen handelen, dan is een huwelijksovereenkomst een goede oplossing. Deze huwelijks-overeenkomst wordt dan aan de notariële akte toegevoegd.

Preventieve mediation voorkomt conflict bij erfenis en testament

Vergeet niet een testament te maken als je gaat trouwen! Vroeger was alles meteen geregeld door het huwelijk, maar niet meer na 2018. Want wat gebeurt er als één van jullie komt te overlijden, of jullie allebei tegelijk als gevolg van een ongeluk? Wat gebeurt er dan met jouw of jullie gezamenlijk vermogen? Wat gebeurt er met jullie kinderen en familie? Wie is de executeur? Een goed testament kan veel onnodig leed bespraken op het moment dat een overlijden plaatsvindt.

In het geval dat één van jullie komt te overlijden en jullie getrouwd zijn in (beperkte) gemeenschap van goederen, dan is de partner automatisch erfgenaam. Maar, in een testament kun je anders bepalen als je dat wilt. Als jullie getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden is het mogelijk om bijvoorbeeld een finaal verrekenbeding op te nemen in de huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat wanneer een partner komt te overlijden, jullie beide vermogens bij elkaar worden opgeteld. Het totaalvermogen wordt dan verdeeld alsof er sprake was van gemeenschap van goederen en de erfgenaam krijgt dan dus de helft van het totaalvermogen. Dit kan fiscaal voordelig zijn, maar de gevolgen van een verrekenbeding hangen af van de formulering en deze verschilt van geval tot geval.

Preventieve mediation is belangrijk als je al kinderen hebt of deze samen wilt krijgen tijdens het huwelijk

Wanneer je trouwt onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen, zijn de kinderen die jullie later samen krijgen automatisch erkend. Dit houdt in dat jullie beiden het gezag hebben over het kind en ook wanneer jullie eventueel uit elkaar zouden gaan, behouden jullie altijd samen het gezag. Maar dat is het juridische verhaal.

Wat doen jullie als één van jullie vanwege de kinderen minder gaat werken en een achterstand opbouwt in carrière? En hoe gaan jullie dan om met de kosten van het levensonderhoud , de woning en de hypotheek?

Preventieve mediation helpt je vooraf conflicten te voorkomen

Zoals we al eerder zeiden: "liefde maakt blind en daar kom je pas achter als je gaat scheiden". Want dan wordt je pas geconfronteerd met de gevolgen van wat je eerder niet met elkaar hebt besproken. Ga dus voordat je gaat trouwen rond de tafel zitten met een goede preventieve mediator die alles met je doorneemt. Niet alleen de juridische zaken, maar wat dat in de praktijk betekent en hoe jullie ermee zouden willen omgaan.

Liever vóór het huwelijk scheiden, omdat je het niet eens bent, dan na het huwelijk, toch?

Wees daarom verstandig en boek nu een vrijblijvend gesprek met een preventieve mediator over wat belangrijk is om te bespreken en hoe en wat je beter maar kunt bespreken en vastleggen voordat er later een conflict ontstaat.