Interne Mediator of vertrouwenspersoon

Wat is het verschil tussen een interne mediator en vertrouwenspersoon?

Een interne mediator zal in gesprekken proberen de deelnemers tot verbeterde communicatie aan te zetten en werkt voor beide partijen tegelijk in wederzijds belang.

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen of aan de organisatie verbonden, die je kunt benaderen om misstanden aan de kaak te stellen. Bijvoorbeeld als integer gedrag op het spel staat. De vertrouwenspersoon is er onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van 'klagende' werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseert bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar professionele hulpverleners.

Het Nederlands Conflictinstituut kan beide diensten van interne mediator of vertrouwenspersoon vervullen.

Wat is een interne mediator?

Een interne mediator geeft werknemers een mogelijkheid om samenwerkingskwesties op te lossen en te voorkomen. Een interne mediator gedraagt zich als een neutrale en onafhankelijke externe conflictprofessional, maar dan binnen de organisatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

Vertrouwenspersonen zijn geen woordvoerders van de organisatie, zij zijn ook geen klokkenluider. Zij zijn geen loopbaancoach of mediator, geen juridisch adviseur. Naar al deze disciplines en organisaties hebben vertrouwensmensen een doorverwijsfunctie.

Voordelen interne mediator

Voorstanders wijzen op de verbindende kracht van de interne mediator, diens vertrouwdheid met de organisatie en bekendheid met de mensen die er werken en de regels en cultuur binnen de organisatie. Een veel genoemd voordeel is dat het conflict 'in huis' gehouden wordt – wat kostenbesparend werkt en de-escalerend werkt.

Kan een externe mediator als interne mediator werken?

Een externe mediator kan een goede verbintenis hebben met een bedrijf zonder dat hij of zij daar in dienst is. Dat is zeker aan te bevelen, daar een interne mediator toch wat minder makkelijk neutraal en onpartijdig buiten de partijen staat. Als een extern ingeschakelde interne mediator vaker voor een organisatie werkt, zal deze interne mediator de cultuur en eerdere kwesties kennen en ook weten waar een bedrijf zich in de markt mee bezig houdt en naar toe wil en wat er onder werknemers speelt, om conflicten beter te kunnen begeleiden.

Interne mediators en conflictmanagers zijn onderdeel van het conflictproces

Conflict professionals zoals interne mediators en conflictmanagers komen de zaak niet even beslechten met een afstandelijke uitspraak, ze zijn onderdeel van het conflictproces en de conflictoplossing.

De interne mediator zoekt naar wat mensen bindt en neemt weg wat hen scheidt, door te zoeken naar verbetering van de communicatie. Hierdoor kunnen de deelnemers aan de interne mediation zelf meewerken aan het herstel van vertrouwen en het vinden van oplossingen in wederzijds belang. Ze worden door de interne mediator betrokken en deelgenoot van het proces gemaakt.

Interne mediators of conflictmanagers sturen bij, stellen vragen, bijten soms liefdevol, maar steeds met het doel partijen bij elkaar te brengen, zoals een schaapshond doet, om zo samen te kunnen werken aan oplossingen en samen sterker te zijn.

Waar nodig worden organisatie kritische vragen gesteld, met het doel er lessen uit te trekken, verbeteringen te kunnen doorvoeren en nieuwe conflicten te voorkomen.

Conflict vermijden leidt tot conflictescalatie

Maak gebruik van onze kennis en benut conflict binnen je organisatie als groeimodel in plaats van destructieve kracht. Niets doen, wegkijken of bagatelliseren van een conflict, leidt gegarandeerd tot conflictescalatie waarbij pas echt serieuze problemen zullen ontstaan en meestal vertrek van personen uit een organisatie. De mensen van het Nederlands Conflictinstituut hebben de kennis en ervaring en trainingen om je te helpen om te gaan met conflict.

Mediation en vertrouwenspersoon in personeelshandboek of conflictmanagementsysteem

Goede en bij hun personeel betrokken bedrijven vinden het belangrijk om conflict een plaats te geven in de organisatie. Conflict verborgen houden leidt heel vaak tot grotere conflicten of vertrek van goede medewerkers die zich niet gehoord voelen. Deze bedrijven hebben daarom conflicthantering op verschillende manieren verankerd.

Mediation in het arbeidscontract

Steeds vaker nemen organisaties in hun arbeidscontract op dat in het geval van een conflict er eerst door middel van mediation of met behulp van een interne mediator gezocht zal worden naar oplossingen, voordat advocaten in beeld komen en mogelijke rechtszaken worden gevoerd. Dit soort bedrijven hebben behoefte aan goede interne mediators en dat is niet gewoon een medewerker die er wel zin in heeft. Interne mediation is een vak en vraagt om goed opgeleide professionals.

Mediation in het personeelshandboek

Naast dat de rol van mediation of interne mediation steeds vaker in arbeidscontracten wordt opgenomen, is er ook steeds vaker een specifieke passage besteed aan mediation of interne mediation in het personeelshandboek dat voor elke medewerker vrij inzichtelijk is binnen de organisatie. Zo wordt uiting gegeven aan dat een bedrijf liever kiest voor oplossingen via mediation of interne mediation, dan te strijden met advocaten. Je laat zo als organisatie zien met mensen te werken in plaats van poppetjes.

Mediation in het conflictmanagementsysteem

Conflictmanagementsystemen omvatten zowel de curatieve als de preventieve aanpak van conflicten. Aansluitend bij de bedoeling en de ontwikkeling van de organisatie, is het voorkomen of hanteren van conflict dan systeemgericht ingebed. Een efficiëntere en effectievere aanpak van conflicten draagt bij aan een ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur. De inzet van mediation, dat bestaat om communicatie te verbeteren en naar oplossingen in wederzijds belang te zoeken, heeft dan een heel natuurlijke positie binnen een conflictmanagementsysteem.

Het Nederlands Conflictinstituut heeft veel ervaring als interne mediator, conflictmanager, maar ook als vertrouwenspersoon

Zo werken we regelmatig voor terugkerende opdrachtgevers. Daarbij verbazen medewerkers zich vaak over onze neutraliteit en onpartijdigheid. Immers, een aan de organisatie verbonden mediator zal wel voor de werkgever zijn, toch? Nou niet dus! We zijn er voor alle bij een conflict betrokken partijen en dat houden we graag zou. Zouden we partijdig zijn, dan gaat dat natuurlijk als een lopend vuurtje door de organisatie. Daar helpen we de werkgever, de werknemer, maar zeker onszelf niet mee.