Leugendetectie onderzoek

Waarheid en vertrouwen

Conflict kan ontstaan omdat u aanleiding ziet de ander niet meer of in mindere mate te vertrouwen. Zolang u geen uitsluitsel over die twijfel heeft, loopt u een conflictrisico. Wellicht vermijdt u de confrontatie met de ander en als u het mis heeft, kan de relatie met de ander ernstig op de proef worden gesteld.

Het is daarom beter om op discrete wijze de feiten boven tafel te brengen. Maar als de feiten in beeld zijn, volgt de confrontatie. Doet u dat zelf of heeft u iemand naast u die u ondersteunt? Het Nederlands Conflictinstituut kan u daarbij ondersteunen. Het kan zo zijn dat de feiten wel belastend zijn maar onvoldoende zwaar wegen voor sancties of ontslag. Professionele conflicthantering is dan van groot belang en de eventuele mediation dient op niveau plaats te vinden.

Welke onderzoeken kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u diverse onderzoeken aanbieden. Van een CV - onderzoek tot bijvoorbeeld handschrift - onderzoek bij fraude. Naast forensische onderzoeken kunnen wij ook onderzoeken doen in verklaringen met een schriftelijke analyse volgens de SCAN methode.

Onderzoek bij werving en selectie

Bij het aannemen van nieuwe mensen is het goed een pre-employment onderzoek te doen. Daarbij wordt gekeken naar de achtergrond van de persoon om de risico's zoveel mogelijk uit te sluiten in relatie tot de functie van de sollicitant. Want weet u waarover ze liegen? Naast het pre-employment onderzoek kan ook een integriteitstest worden afgenomen. Hierdoor krijgt u inzicht in de mate van eerlijkheid en integriteit van uw toekomstige medewerker. Deze test kunt u door middel van een internet-applicatie aan uw toekomstige medewerker aanbieden.

Onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim

Onderzoek naar fraude aangaande ziekteverzuim kan de werkgever veel besparen. In sommige gevallen is een werknemer niet echt ziek maar heeft zich wel ziek gemeld. De werkgever zal dit met een onderzoek moeten aantonen, opdat arbeidsrechtelijke stappen ondernomen kunnen worden. Omdat een door de werkgever zelf verricht onderzoek vaak geen stand houdt bij de rechter, kan door de werknemer schadevergoeding worden geëist. In dergelijke onderzoeken is het van het grootste belang dat de wetgeving strikt wordt nageleefd.

Onderzoek computerfraude

Bij onderzoeken naar computerfraude wordt gekeken hoe de computer wordt gebruikt. Is dit conform de afspraken? Indien dit niet het geval is, moet het onderzoek aantonen dat de computer op andere manieren wordt gebruikt dan met de werkgever is afgesproken. Hierbij wordt gekeken naar verschillende datadragers zoals USB - sticks en andere datadragers, of het gebruik van illegale software.

Onderzoek naar werkplekfraude

Ook op de werkplek kan fraude worden gepleegd, hetgeen door middel van een onderzoek moet worden aangetoond. Onderzoek is van belang op het moment dat fraude wordt vermoed. Discretie is bij een dergelijk onderzoek van groot belang. Immers, het kan de arbeidsrelatie ernstig verstoren en u wenst daarbij niet aansprakelijk te worden gesteld. Het is dan van belang wat u aan voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Wat staat er bijvoorbeeld in het personeelshandboek dat het onderzoek zal vergemakkelijken en de werkgever sterker doet staan op het moment dat het onderzoek wordt gepresenteerd?

Aansprakelijkheidsonderzoek

Hierbij wordt onderzoek gedaan of datgene waar u aansprakelijk voor wordt gesteld waar is en of u al dan niet schuld heeft aan het voorval. De schade bij aansprakelijkheid is in de meeste gevallen erg hoog. Zo kunnen grote besparingen worden bewerkstelligd als u door onderzoek kunt aantonen dat een relatie of medewerker u onterecht aansprakelijk stelt. Vaak is een bemiddeling door mediation aan te bevelen om extra kosten van een juridische procedure te voorkomen.

Onderzoek naar overval

Nadat er een overval gepleegd is zal een onderzoek gedaan moeten worden. In veel gevallen wordt dit door de overheid gedaan. In een groot aantal gevallen zal een dergelijk onderzoek niet geheel naar wens worden afgerond. Dat dit onderzoek niet tot een einde komt kan vele oorzaken hebben. Wanneer een onderzoek naar overval aansluitend door een onafhankelijke partij wordt gedaan, zal dit onderzoek een betrouwbare uitkomst opleveren.

In de meeste gevallen kan worden doorgerechercheerd op bestaande onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar inbraak

Ook na het ontdekken van een inbraak is het goed een inbraak onderzoek te laten doen. Een inbraak onderzoek kan diverse sporen opleveren door: glasscherven onderzoek, bloedsporen onderzoek, DNA-onderzoek en andere soorten van sporenonderzoek. Indien een dergelijk onderzoek op de juiste wijze wordt gedaan, is de kans op het aanhouden van een verdachte het grootst.

Zorgvuldig te werk

Alle onderzoeken worden overzichtelijk beschreven in de rapportage die u na afronding van het onderzoek zult ontvangen. Tijdens alle onderzoeken zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Daarnaast zult u tijdens het onderzoek vragen krijgen over de voortzetting en uw wensen ten aanzien van dit onderzoek. Vaak is een bemiddeling door mediation aan te bevelen om extra kosten van een juridische procedure te voorkomen als gedurende het onderzoek feiten in beeld komen waarmee u het gesprek aan kunt gaan..

Contact

Neem voor verdere inlichtingen, een afspraak of offerte op maat contact met ons op.

Of bel meteen 0182-602570